Landschapsbeheer

Klein Immenkamp adviseert, ontwikkelt en beheert kruidenvegetaties, bloemrijke graslanden, boomgaarden en landgoederen voor particulieren en bedrijven.
 

Afb. Boomgaard met oude fruitrassen
                Afb. Afvoer van maaisel t.b.v. de verschraling